آرشیو ‘اطلاعات کلی درباره سفر’

ملاحظاتی برای پرواز امن و راحت

چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

زمانی که از مکزیک بر می گشتم با یک پرواز ۵ ساعته به پرو آمدم و پس از ۱۰ ساعت توقف در لیما راهی برزیل شدم و پس از ۷ ساعت توقف در سائو پروازی ۱۵ ساعته تا دوحه داشتم و در نهایت پس از ۳ ساعت توقف راهی ایران شدم که از زمان راهی شدن به فرودگاه تا رسیدن به منزل حدود ۲/۵ روز طول کشید. شخصاً این زمان و این تعداد هواپیما عوض کردن برایم آزار دهنده نبود که این به لطف رعایت برخی نکات در پرواز بود. تصمیم گرفتم برخی که به ذهنم می رسد را با شما به اشتراک بگذارم.

ادامه مطلب …