آرشیو ‘تنگه ظلمات’

تنگه ظلمات

چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴

تنگه ظلمات، شکافی آبرفتی در میان لایه های رسوبی قسمتهای جنوب شرقی پارک ملی کویر است.
این تنگه که بصورت شمالی جنوبی قرار گرفته، حدود ۲ کیلومتر طول دارد و بر اثر فرسایش آبی و بادی در طی هزاران سال شکل گرفته است. ارتفاع دیواره ها در ابتدای دره تا ۳۰ متر میرسد و با پیشروی در درون دره ارتفاع آنها کاهش می یابد.
بازی آب و باد منظره منحصر به فردی را در این تنگه تشکیل داده که در بعضی قسمتهای آن نور به سختی میتواند به پایین نفوذ کند و وجه تسمیه آن نیز به همین دلیل است.
مهرماه ۱۳۹۴