آرشیو ‘خطوط نازکا در پرو’

خطوط نازکا

پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۴

در بیابان نازکا و در نزدیکی شهر نازکا در کشور پرو اشکال و خطوطی بر روی زمین وجود دارد که متعلق به ۲۰۰ پیش از میلاد تا ۷۰۰ میلادی است. تا سال ها گمان می رفت که این طرح ها توسط موجوداتی فرا زمینی ایجاد شده باشند اما تحقیقات نشان داد که اینطور نیست و تمدن نازکا که در این دشت ها ساکن بوده اند این خطوط را به عنوان پیشکش برای خدایگان خود می ساختند تا برای آنها باران نازل کند.
به دلیل بزرگی این طرح ها غالباً گفته می شود که مردم تمدن نازکا خود درک درست و کاملی از چیزی که تصویر کرده اند نداشتند زیرا از بالا می توان این طرح ها را مشاهده کرد و فقط آنهایی که در شیب کوه ها و یا نزدیک به تپه های منطقه هستند قابل دیدن هستند.

ادامه مطلب …