آرشیو ‘ماچوپیچو’

ماچوپیچو، شهر گمشده اینکاها

دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴

ماچوپیچو را صرفا به عنوان یک مکان تاریخی نباید نگاه کرد. یا به عنوان مکانی که هنر و معماری اینکاها را می توان در آنجا یافت. و یا به عنوان تنها شهر نسبتا سالم باقی مانده از حمله اسپانیولی ها. بلکه ماچوپیچو عصاره ای است از قرن ها دانش تمدن اینکاها در شهرسازی، مهندسی، کشاورزی، نجوم و عرفان. این شهر تاریخی در حال حاضر به عنوان یکی از عجایب هفتگانه دنیای جدید شناخته می شود.

ماچوپیچو چنانکه جلوتر توضیح خواهم داد گنجینه  ای است که بیش از چهارصد سال رازهای زیادی از تمدن اینکاها را مخفی کرده بود تا اینکه بالاخره در سال ۱۹۱۱ کشف شد.

ادامه مطلب …